Welkom

De Stichting Remote School Papua richt zich op de ontwikkeling naar een welvarende, rechtvaardige en democratische samenleving waarin de Papua’s zelf richting geven aan hun toekomst. Daarom is onderwijs zo belangrijk. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Goed onderwijs biedt kansen voor de toekomst.

Steun ons en doneer!

bankrekening: NL34ABNA 0814854559

t.n.v. Stichting Remote School Papua

Facebook pagina Stichting Remote School Papua