Download lesmateriaal HAVO/VWO

Lesproject “een vergeten eiland West-Papua”

bestaande uit docent instructiemateriaal en leerlingmateriaal. Het project kan multidisciplinair worden uitgevoerd door de volgende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer en economie.

Materiaal kunt u opvragen via email, info@remoteschoolpapua.org