Gratis digitaal lesmateriaal

Project “Vergeten eiland West Papua”.

Het project is gemaakt voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, specifiek gericht op het 3e leerjaar HAVO/ VWO. Een lessen reeks die de kennis over de provincies Papua en West Papua van Indonesië vergroot d.m.v. informatie en interactief onderwijsmateriaal. Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor de V.O.-scholen in Nederland. Waarom een vergeten eiland? Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea heeft in 1962 West Papua, zoals het nu heet, overgedragen aan de Indonesische regering. Vanaf die tijd is er weinig aandacht geweest voor de Papua volkeren en hun ontwikkeling.

De doelstelling van het project is het bewustzijn van de leerlingen vergroten, leren kennis maken met Papua en West Papua, deze 2 provincies zijn onderdeel van Oceanië. Door het lesmateriaal krijgen leerlingen inzicht in hun gedrag als wereldburger. Ze worden geconfronteerd met de invloed van consumentgedrag op ontwikkelingslanden in het algemeen, en in het bijzonder voor West Papua. Oceanië en West Papua is nog vrij onbekend onder jongeren, zij zijn de aangewezen mensen die in de toekomst medeverantwoordelijk zijn voor het behoud van cultuur, milieu en erfgoed in de wereld. Door het bewustzijn te vergroten door informatie en interactief onderwijsmateriaal zijn de leerlingen in staat een eigen beeld te vormen.

Het thema roept verschillende vragen op, hoe leggen we verbinding tussen onze samenleving en andere culturen? Welke invloed heeft ons consumentgedrag en het drijven van handel op de ontwikkeling van Papua en West Papua, vroeger en nu? We hebben steeds meer ruimte nodig om voedsel te verbouwen, delfstoffen te ontginnen, vakantie te vieren en te reizen, en bovenal op welke wijze gaat dat ten koste van het cultuurgoed van culturen en de natuurlijke hulpbronnen op Oceanië en Papua / West Papua?

Door het toepassen van projectmatig werken, worden verschillende vaardigheden geoefend, zoals: het vergroten van zelfsturend vermogen, het stimuleren van organisatievermogen, eigen initiatieven ontwikkelen, creatief werken, communicatieve vaardigheden, technische vaardigheden, computervaardigheden, projectmatig leren werken, samenwerkend leren en samenhangend leren gebaseerd op adaptief leren. Docenten kunnen het lesmateriaal als basiskennis hanteren of als springplank naar andere thema’s voor de vakken geschiedenis, biologie, levensbeschouwing, maatschappijleer, economie en aardrijkskunde. Actuele maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen ingepast worden, zoals: omgaan met duurzame energie, milieubewust leven, plastic soep in onze oceanen, hoe gaan we om met cultuurbehoud en erfgoed van andere culturen, ontwikkelingssamenwerking, hoe gaan we om met vooroordelen en stereotypering. Maar ook: klimaatverandering en de consequenties, verlies van biodiversiteit, vervuiling of overconsumptie.

https://mailchi.mp/31cf5ccf1884/nieuwsbrief-knag-2019-september?e=e39ad2d49d