Missie en visie

Missie en visie

De Stichting Remote School Papua zet zich in voor de belangen van een specifiek doelgroep, te weten de inheemse volkeren van de provincie Papua en West-Papua in Indonesië.

  • De stichting stelt zich ten doel: het promoten en verspreiden van kennis van en over inheemse volkeren van de provincie Papua en West-Papua van Indonesië.
  • De stichting stelt zich ten doel: het ondersteunen en mede-ontwikkelen van onderwijs en educatie  voor de inheemse volkeren van Papua en West-Papua.

Om haar doel te bereiken, werkt de Stichting RSP  met organisaties en overheden. Zoals: non-gouvermentele organisaties in Nederland, Papua en West-Papua, de Indonesische overheid en lokale gemeenschappen van de provincie Papua en West-Papua. De Stichting RSP werkt samen met organisaties en stichtingen, die hetzelfde doel nastreven onder andere m.b.t. het ontwikkelen van onderwijs. Centraal staat hierbij het taalonderwijs, onderwijsmethoden, implementatie van onderwijsprojecten en het faciliteren van onderwijs door middel van onderwijsleermiddelen.

Een voorbeeld: De stichting heeft het 4 jarig project MTB-MLE (Mother Tongue Based Multilingual Education) ondersteund, welke is uitgevoerd door de Indonesische overheid en NGO’s met name SIL (Summer Institute of Linguistics). Zie downloads Final Report Combined MTB-MLE project en www.acdp-indonesia.org.

De algemene projectdoelen van het MTB-MLE project voor de afgelegen gebieden in Papua en West-Papua waren:

  • Het opzetten van community schools voor de afgelegen dorpen op West Papua, bestaande uit een pre-school en basisschool, met leraren en een schoolbestuur uit de eigen gemeenschap;
  • Het ontwikkelen van meertalig onderwijs, lezen en schrijven in de eigen taal, bahasa Indonesia leren;
  • Het behoud van erfgoed, eigen taal van de Papua’s op Papua en West Papua;
  • Het ondersteunen van de bevolking in Papua en West Papua in de ontwikkeling naar een welvarender samenleving waarbij onderwijs een sleutelfunctie heeft. Ondersteuning van meertalig onderwijs in de afgelegen gebieden van Papua en West Papua, met als doel dat leerlingen beter presteren, beter Bahasa Indonesia kunnen spreken en aansluiting vinden bij het beroeps- en middelbaar onderwijs.

De intenties van de Stichting Remote School Papua worden niet gedragen door politieke en religieuze achtergronden. De stichting handelt vanuit eigen betrokkenheid.  Ze is van mening dat onderwijs een voorwaarde en noodzaak is om de economische en sociale omstandigheden te verbeteren ten behoeve van eigen behoud van erfgoed en handhaving van de bevolking van Papua en West-Papua in de steeds veranderde leefomgeving.