Stichting Remote School Papua

‘Stichting Remote School Papua’ is een stichting die sinds 1 maart 2018 bestaat.

Het doel van de stichting is:

  1. het promoten, ondersteunen, ontwikkelen en verspreiden van kennis van, en over -, inheemse volkeren, natuur en culturen van de provincie Papua en West-Papua Indonesië;
  2. samenwerken met lokale gemeenschappen en organisaties, welke hetzelfde doel nastreven, o.a. door het implementeren en verspreiden van onderwijsmethoden, educatie, meertalig- en/of moedertaalgebaseerd onderwijs, het aanschaffen van onderwijsmiddelen en onderwijsondersteunende middelen (boeken, digitale leermiddelen, tablets, apps, zonne-panelen, verlichting, ict-toepassingen, technologische -, ecologische – en agrarische duurzame technologie en overige toepassingen);
  3. geld inzamelen om bovengenoemde punten (1 en 2) te realiseren, de stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De stichting zet zich in voor de belangen van een specifieke doelgroep, te weten de inheemse volkeren van de provincie Papua en West-Papua in Indonesië.

Lees verder:

Stichting Remote School Papua over ons pdf

Transparantie

De stichting heeft een ANBI status en zal jaarlijks haar jaarverslagen presenteren op deze site.

Post- en vestigingsadres: Fransestraat 34, 6524 JC Nijmegen

KvK: 71010769

Bankrekeningnr: NL34ABNA 08 14 85 4559

Statuten RSP  RSP statuten

Emailadres: info@remoteschoolpapua.org

Website: www.remoteschoolpapua.org