Pilot project “een vergeten eiland West Papua”

Ruim 2 maanden geleden zijn de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium te Arnhem gestart met het project “een vergeten eiland, West Papua”.

Het project bestaat uit een lessen reeks die de kennis over West Papua en Papua vergroot d.m.v. informatie en interactief onderwijsmateriaal.  De lessen zijn uitgevoerd tijdens de aardrijkskundelessen. In principe kunnen meerdere vakken participeren zoals economie, geschiedenis, maatschappijleer en biologie.

De doelstelling van het project is de kennis over West Papua en Papua van de leerlingen vergroten.

Zo worden ze ook bijvoorbeeld geconfronteerd met de invloed van consumentgedrag op ontwikkelingslanden in het algemeen, en in het bijzonder voor West Papua en Papua. Dit eiland is nog vrij onbekend onder jongeren, zij zijn de aangewezen mensen die in de toekomst medeverantwoordelijk zijn voor het behoud van cultuur, milieu en erfgoed in de wereld.  Door het bewustzijn te vergroten middels informatie en interactief onderwijsmateriaal zijn de leerlingen mogelijk in staat een eigen beeld te vormen. De opdracht voor de leerlingen was:

Werk in een groepsopdracht het volgende uit…als jij Papua en West Papua mocht inrichten, vanuit een ministerie, hoe zou je dat doen? M.a.w. richt het eiland West Papua en Papua opnieuw in vanuit een ministerie (Ministerie van Landbouw, Ministerie van Onderwijs en Cultuur, enz.)

 

Door het toepassen van projectmatig werken, worden verschillende vaardigheden geoefend, zoals: eigen initiatieven ontwikkelen, creatief werken, communicatieve vaardigheden, technische vaardigheden, computervaardigheden, projectmatig leren werken, samenwerkend leren en samenhangend leren gebaseerd op adaptief leren. Docenten kunnen het lesmateriaal als basiskennis hanteren of als springplank naar andere thema’s voor de vakken geschiedenis, biologie, levensbeschouwing, maatschappijleer, economie en aardrijkskunde. Actuele maatschappelijk relevante onderwerpen kunnen ingepast worden, zoals: omgaan met duurzame energie, milieubewust leven, plastic soep in onze oceanen, hoe gaan we om met cultuurbehoud en erfgoed van andere culturen, ontwikkelingssamenwerking, hoe gaan we om met vooroordelen en stereotypering. Maar ook: klimaatverandering en de consequenties, verlies van biodiversiteit, vervuiling of overconsumptie.

De leerlingen van het Stedelijk Gymnasium hebben hun werkstukken in een powerpoint-presentatie met mondelinge toelichting per groep gepresenteerd.

3VO – Vergeten eiland Aardrijkskunde

 

3VO West Papua presentatie

 

verantwoordingen werkbladen ministerie VWS (1)[1]