Bezoek 2017

Verslag 2017  “Remote School Project Kuyawage Papua”

Kuyawage is een afgelegen district bestaande uit 13 dorpen in het centrale hoogland van West Papua. West Papua was voormalig Papoea Nieuw Guinea onder Nederlands bewind tot 1962. Men spreekt er een eigen taal “Lani”. Het gebied is alleen per vliegtuig bereikbaar, alles moet worden ingevlogen. Sinds 2016 wordt er in dit gebied een pilot uitgevoerd door een onderwijs projectteam van SIL / NGO geïnitieerd door de Indonesische overheid. Het onderwijs richt zich op meertalig onderwijs. Naam van het project MTB-MLE (Mother Tongue Based – Multi Lingual Education). Kinderen leren lezen en schrijven in hun eigen stamtaal en in het Indonesisch. Algemeen doel is dat leerlingen beter presteren, beter Bahasa Indonesia kunnen spreken en aansluiting vinden bij het Indonesisch vervolgonderwijs.


Speelkwartier kampung Mume

Bezoek 2017 pdf