Bezoek 2017

Verslag 2017  “Remote School Project Kuyawage Papua”

Kuyawage is een afgelegen district bestaande uit 13 dorpen in het centrale hoogland van West Papua. West Papua was voormalig Papoea Nieuw Guinea onder Nederlands bewind tot 1962. Men spreekt er een eigen taal “Lani”. Het gebied is alleen per vliegtuig bereikbaar, alles moet worden ingevlogen. Sinds 2016 wordt er in dit gebied een pilot uitgevoerd door een onderwijs projectteam van SIL / NGO geïnitieerd door de Indonesische overheid. Het onderwijs richt zich op meertalig onderwijs. Naam van het project MTB-MLE (Mother Tongue Based – Multi Lingual Education). Kinderen leren lezen en schrijven in hun eigen stamtaal en in het Indonesisch. Algemeen doel is dat leerlingen beter presteren, beter Bahasa Indonesia kunnen spreken en aansluiting vinden bij het Indonesisch vervolgonderwijs.


Speelkwartier kampung Mume

Lokale omstandigheden in het afgelegen gebied, 13 kampongs, 13 scholen:

 • * geen electriciteit, dus geen licht
 • * geen wheels, geen wegen (zelfs geen kruiwagen)
 • * geen telefoon netwerk, dus ook geen internet
 • * voormalige overheidsgebouwen niet in gebruik
 • * geen ziekenhuizen, artsen, brandweer, politie, enz.
 • * moeizaam in- en uitvoer, reis en bezoek verkeer

 

School in Ngudu Ngudu
 • Doel van het project “Remote School Project Kuyawage Papua “ het ondersteunen van het uitvoerend onderwijs-projectteam door ze te voorzien van duurzame leermiddelen en lesmaterialen”, zoals:
  • Aanschaf van lesmaterialen, tablets + notebooks + solar lampen. Tablets zijn een goed alternatief voor boeken (geen drukkosten, licht in gewicht, makkelijk aan te passen, kunnen tientallen boeken bevatten en hebben een eigen lichtbron). Dus lage transport kosten.
  • Aanschaf van hulpmiddelen duurzame energie, solarsystemen voor het opladen van tablets en notebooks, printer, lampen, ed.
Goal voor het jaar 2020 van het project, alle 13 scholen voorzien van zonnepanelen, tablets + solarsystem
 • Het doel van ons bezoek in juli 2017 was gericht op het geïnformeerd worden betreft de voortgang van het 4 jarig pilotproject MTB-MLE. Het installeren van een zonnepaneel inclusief oplaadbatterij, een printer, een laptop en het leveren van 20 tablets voor de basisschool in Mume. Instructie en informatie verschaffen, hoe om te gaan met de leverde leermiddelen, gelet op onderhoud ed. Tevens hebben we een extra waka-waka oplader en waka-waka solarlampen meegebracht.

Plaatsen van solarpaneel voor school Mume en voorbereidende werkzaamheden  solarpanel

 

Voortgang project:

De basisschool in kampong Mumé is in gebruik en is gesitueerd naast de missiepost. Op deze school zijn de eerste zonnepanelen geïnstalleerd inclusief batterijen aangesloten en tablets geleverd. De tablets bevatten 60 boeken met leesboeken in het Dani en in het Bahasa Indonesia. Er zijn ook oefen apps geïnstalleerd met rekenspelletjes en taalspelletjes. Tijdens ons bezoek hebben we mogen assisteren bij de uitleg en oefenlessen voor de leraren.

 

Eerste les omgaan met tablet (leraar)

 

 

Het lukt bijna niet om voldoende leraren voor de 13 scholen te werven. Dit heeft vele oorzaken, een leraar moet geworven worden uit de eigen gemeenschap en dezelfde taal spreken. Voorts moet hij het Bahasa Indonesisch beheersen. Het onderwijsteam van SIL draagt zorg voor de opleidingen van de leraren. De overheid draagt een steentje bij en betaalt de salarissen van de leraren.

De schoolgebouwen laten nog veel te wensen over, momenteel zijn er 3 schoolgebouwen die voldoen in Kuyawage. De tien andere scholen moeten nu nog volstaan met hetgeen ze hebben. Tijdens ons bezoek hebben we ook de school in Ngudu- Ngudu bezocht. De school maakt daar gebruik van de kerkruimte (gebouwd door de missionarissen).

 

Het onderwijs

Dit jaar hebben we de school in Mume en de school in Ngudu Ngudu bezocht. Het lesgeven wordt nog steeds bemoeilijkt voor de leraren omdat de wat oudere kinderen hun kleine broertjes en zusjes meenemen, hun ouders werken op het land en er zijn niet altijd grootouders om ze op te vangen. Lesmaterialen zijn bijna niet aanwezig, alle scholen hebben nu wel readers en wandplaten waar ze mee uit de voeten kunnen. Er is een gemis aan schrijfmateriaal en boeken om te lezen. We hopen dan ook zo spoedig mogelijk nieuwe tablets van het donatiegeld te kunnen aanschaffen eind dit jaar. Dit hopen we te kunnen doen van de donatie van ASN.

 • Bij navraag blijken de leraren erg blij te zijn met de solarlampen die we vorig jaar hebben meegenomen. Ze kunnen nu in de avonduren lezen en lessen voorbereiden. Ook de zonnepanelen en batterijen, vorig jaar geplaatst op de missiepost voldoen. Er is licht en voldoende energie om de laptop op te laden.

Tandenpoetsles

 • Vorig jaar viel het ons op dat de kinderen een slecht gebit hebben. Dit jaar hebben we dan ook 90 tandenborstels meegenomen en op de scholen een poetsles ingepland! Dat was een succes, immers er zijn geen tandartsen of ziekenhuizen.

Nu we het enthousiasme hebben ervaren van het onderwijsteam en natuurlijk de leraren en kinderen, zijn we nog meer gemotiveerd om door te gaan met het ondersteunen van het project ter plekke. We zullen alle materialen zelf brengen en inkopen. Tevens zullen we ze ondersteunen in het ontwikkelen van lesmateriaal. Op de Radboud Universiteit te Nijmegen wordt op dit moment interactief digitaal lesmateriaal ontwikkeld (apps t.b.v. curriculum).

Wij danken ASN alvast voor de zonnepanelen en tablets (aanschaf eind dit jaar) namens alle Papua leraren en leerlingen!!

Fliers & van Grinsven 2017