Project Kelila

Nu het district Kuyawage is voorzien van tablets en zonnepanelen en deze scholen 2 x per jaar begeleid worden door het onderwijsteam van SIL (Suluh Insan Lestari), zijn er mogelijkheden ontstaan om een nieuw gebied te ondersteunen. Naar aanleiding van het bezoek juli / augustus 2019 van RSP afgelopen zomer,  heeft het bestuur van RSP ingestemd met het ondersteunen van het district Kelila (6 dorpen). In dit gebied zijn op initiatief van de lokale gemeenschap 6 nieuwe kleuter scholen  (PAUD) gestart met weinig middelen en gemotiveerde vrijwilligers. RSP zal samen met het onderwijsteam SIL en de Stichting BAMAS (Lokale stichting) hulp verlenen aan de opbouw van deze scholen. Voorlopig aandeel RSP is het faciliteren van transport van de trainers (Sentani / Wamena) en tablets voor de lerarentraining.  Voor meer informatie zie:

projectplan Kelila september 2019 website