Vergadering 10 juli 2018, SIL Office Sentani, Papua.

Aanwezig: de secretaris van Papua Office of Education, de heer Protasius Lobya en het hoofd van de afdeling basisonderwijs van de provincie Papua, de heer Desman Kogoya, Educationteam SIL, onderwijsondersteuner de heer Gerson Mulikma en St. Remote School Papua Foundation Harold van Grinsven en Marlôt Fliers. SIL-onderwijsteam en St. RSP hebben de voortgang gepresenteerd over Mother Tongue Based Education (meertalig onderwijs) en de uitvoering ervan. De presentatie inhoud legde de nadruk op  initiatieven zoals digitaal lesmateriaal met behulp van zonne-energie, tablets en speciaal ontwikkelde apps. Allen waren  verheugd met de positieve reactie en steun van de overheid voor Mother Tongue Based onderwijs en de digitale leermiddelen.De heer Lobya van de overheid heeft direct actie ondernomen en toezeggingen gedaan. Er zal werk gemaakt worden van het lerarentekort, op verzoek van hem zullen 11 districten van de provincie Papua geïnventariseerd  / benaderd worden die in aanmerking komen voor meertalig onderwijs en financiële ondersteuning.